Certification


ด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานสากลและประสบการณ์อันยาวนานเพื่อสร้างความหรูหรา มีระดับสำหรับห้องน้ำ และมีความคงทนจนเป็นที่ยอมรับในทุกสถานที่ABOUT US


สินค้าของเราPARTITION

ฉากกั้น ผนังกั้น ห้องน้ำสำเร็จรูป

รับประกันการใช้งานระยะเวลา 2 ปี

  • รุ่น HPL (High Pressure Laminate)
  • รุ่น MFF (Melamine Face Foam)

ดูสินค้า


SHOWER SCREEN

ฉากกั้นห้องอาบน้ำ
  • บานสวิง เช่น 2ตอน / 3ตอน / เข้ามุม
  • บานเลื่อนมีเฟรม 2ตอน / 3ตอน / เข้ามุม
  • บานเลื่อนเปลือย 2ตอน / เข้ามุม
  • บานฟิกซ์เดี่ยว

ดูสินค้า

ผลงานที่ผ่านมา